Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ, ВВС И ВМС

ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪНЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ СВ, ВВС И ВМС

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ, ВВС И ВМС