Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

В район „Източен“ продължава приема на заявления за ползване на услугата „Патронажна грижа в дома“

Във връзка с продължаването и увеличаването на капацитета по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. се приемат заявки за ползване на социалната услуга. С тази краткосрочна мярка Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” подкрепя общините в борбата с COVID – 19.

Гражданите, които ще могат да ползват услугата, трябва да отговарят на следните критерии:

Услугата включва пазаруване на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги и други /заплатени със средства на потребителите/, като тя ще се извършва от екип от социални асистенти.

Персоналът, който ще посещава домовете на потребителите, трябва да предостави подходящ документ, с който да удостовери служебните си ангажименти, както пред контролни органи, така и пред потребителите, за да се избегнат евентуални злоупотреби.

Гражданите, които желаят да ползват тази социална услуга, могат да се обаждат за повече информация на следните телефони: 0878371981, 0884994361 и 032/601073.