Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

В ОБЩИНА ПЛОВДИВ СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА АКТУАЛНОСТТА НА НАСТОЯЩИТЕ АДРЕСИ

НА ГРАЖДАНИ, ЗАВЪРНАЛИ СЕ В ОБЩИНАТА ОТ ТРАЙНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЧУЖБИНА.

1