Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомяваме всички жители на община Пловдив.че с получено писмо на Агенция за социално подпомагане №BG 09-653/17.06.2015г.

се ОТМЕНЯ втория етап на прием на документи от кандидат - потребители и кандидати за лични асистенти по Проект "Нови възможности за грижа".