Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомление за принудително изземване до Асан Мехмедов Асанов, ул."Крайречна" No.10, бл.4051, ет.6, ап.18, гр.Пловдив