Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомление за принудително изземване до Анка Михайлова Миткова, ул."Сокол" No.31, бл.246а, ет.1, ап.2, гр.Пловдив