Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "АТИЛА-АСЯ ШОЛОВА"

  1. Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "АТИЛА-АСЯ ШОЛОВА" - част 1
  2. Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "АТИЛА-АСЯ ШОЛОВА" - част 2
  3. Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "АТИЛА-АСЯ ШОЛОВА" - част 3
  4. Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "АТИЛА-АСЯ ШОЛОВА" - част 4
  5. Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "АТИЛА-АСЯ ШОЛОВА" - част 5
  6. Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "АТИЛА-АСЯ ШОЛОВА" - част 6