Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Адм. район 02_ИЗТОЧЕН населено място ГР.ПЛОВДИВ

Списък