Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение във връзка с изпълнение на чл. 99б, ал.3 от Закона за гражданска регистрация