Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение във връзка с изпълнение на чл. 99б, ал.3 от Закона за гражданска регистрация

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е!

Във връзка с изпълнение на чл.99б, ал.3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.6 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. на основание Заповед № 23ОА-1646/05.07.2023 г., Заповед № 23ОА-1647/05.07.2023 г., Заповед № 23ОА-1648/05.07.2023 г., Заповед № 23ОА-1649/05.07.2023 г., Заповед № 23ОА-1650/05.07.2023 г.  г. на Кмета на Община Пловдив се извърши заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на район „Източен“ на следните лица:

1.Тодор Николов-ул.“Герлово“№24 ет.7ап.19

2.Невена Реджепова,Румен Реджепов-ул.“Крайна“№4 ет.2 ап.5

3.Фанка Асенова,Сийка Чиракова,Димитър Чираков

Минка Чиракова,Надежда Максимова,Ангел Чираков,Сийка Чиракова,Николай Спасов,надя Илиева,Анджелина Илиева,Хасан Илиев-ул.“Крайречна“№38ет.8 ап.22

4.Илия Асенов,Маргарита Асенова,Нурдженет Асенова,Милка Асенова,Кадиш Асенова-ул.Кемера“№12 ет.7 ап.20