Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

на основание чл.32 ал.4 от ДОПК съобщението се поставя на електронната страница

 

23,04,2015