Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение

Район  „Източен“ и община Пловдив,  уведомява всички граждани  притежаващи домашни любимци (кучета), че в срок до 31.03.2017г. са задължени да заплатят дължимата си такса и да ги пререгистрират.

След изтичане на посоченият срок се преминава към начисляване на глоба в размер на 50% от дължимата такса.

Пререгистрацията е задължителна и за гражданите освободени от такси!