Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Решение за преценяване на необходимоста от извършване на /ОВОС/№ПВ 50-ПР/2012г.

9725796884398124