Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Решение № ПВ-50-ПР/2012год. за преценяване на необходимостта от извършване ан оценка на въздействието върху околната среда

1 2 3 4