Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

РЕШЕНИЕ № ПВ-34-ПР/2016 год.

РЕШЕНИЕ № ПВ-34-ПР/2016 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Файлове за изтегляне
РЕШЕНИЕ