Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

РЕШЕНИЕ No. ПВ-55-ПР/2019 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШЕНИЕ No. ПВ-55-ПР/2019 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда