Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" ПОЛУЧИЛИ ОТРИЦАТЕЛНА ОЦЕНКА

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" ПОЛУЧИЛИ ОТРИЦАТЕЛНА ОЦЕНКА