Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район "Източен" улеснява заплащането и пререгистрацията на домашни любимци

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, такса „Домашен любимец“, може да се заплаща и по банков път на посочената по-долу банкова сметка район „Източен“ при Инвестбанк:

BG65IORT 73753102000700

За случаите с плащане по банков път, както и за хората, които са освободени , но се налага пререгистрация – е необходимо да изпратите адреса на своята електронна поща и телефонен номер за обратна връзка с Вас. Молим, в основанието на платежното нареждане да впишете името на съответната услуга (такса куче) и номерът на картона на домашният любимец. В електронното писмо до нас упоменете, желаната услуга, съответно - „плащане на такса“ или „безплатна регистрация, за освободените от плащане“. Целта е да улеснят гражданите и да се ограничи и спести идването до районната администрация.

Изготвеното удостоверение, ще Ви се изпрати автоматично към посочения и- мейл адрес на собственика.