Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

РАЙОН"ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ-ОБЯВЯВА

РАЙОН"ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ

  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.12 ОТ НРПОТДОДЕГОТОП НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЛОВДИВ,ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ 226,ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ 11 ОТ 11.06.2009 ГОДИНА,ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РОС 199,ВЗРО С ПРОТОКОЛ 11 ОТ 04.06.2015Г.

ОБЯВЯВА

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ОДОБРЕНИ СХЕМИ,СЪГЛАСНО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ,ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ГАРАЖНИ КЛЕТКИ,НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,РАЙОН"ИЗТОЧЕН".СХЕМИТЕ СА ПОСТАВЕНИ НА ТАБЛОТО В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,УЛ."ЛЕВ ТОЛСТОЙ" 2.

Файлове за изтегляне
ОБЯВЯ