Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район "ИЗТОЧЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ обявява публичен търг с тайно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост

Район "ИЗТОЧЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ обявява публичен търг с тайно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост