Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Протоколи за възстановяване на улична настилка

  1. Протоколо No.1 към Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки
  2. Протоколо No.1 за възстановяване на улична и тротоарна настилка