Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРОТОКОЛ

Съгласно Заповед №ЗРИ-301 от 23.07.2015г. на Кмета на Район "Източен",гр.Пловдив,в изпълнение указанията съгласно писмо изх.№ ОМ-10-6/21.07.2015г. на Областен управител на област Пловдив.
Файлове за изтегляне

Protokol

Protokol_1