Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Протокол No.1 към Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки

Протокол No.1 към Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки