Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРОТОКОЛ №6 от дейността на Комисия,назначена със Заповед №П-РЗ19/31.10.2016г.,за събеседване с кандидатa за длъжността:"педагог изобразително изкуство"

Оценъчни карти от събеседването с кандидата за длъжността:"педагог изобразително изкуство"

П Р О Т О К О Л № 6

9190249413236119