Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРОТОКОЛ №2 от дейността на Комисия,назначена със Заповед №П-РЗ19/31.10.2016г.,за събеседване с кандидатите за длъжностите ,,медиатор", ,,музикален педагог" и учители в детски градини

Оценъчни карти от събеседването с кандидатите за длъжностите ,,медиатор", ,,музикален педагог" и учители в детски градини за допълнително обучение по български език.

Протокол №2

9190249413236119