Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРОТОКОЛ №1 от дейността на Комисия, назначена със Заповед № П-Р319/31.10.2016, за извършване подбор на кандидатите за длъжностите „медиатор“, „музикален педагог“, „театрален педагог“, „педагог изобразително изкуство“ и учители

Събеседването с кандидатите за медиатори ще се проведе на 11.11.2016г., от 10:00 часа, в административната сграда на район „Източен“ – община Пловдив.
Събеседването с кандидатите за учители по български език и музика ще се проведе на 11.11.2016г., от 10:30 часа, в административната сграда на район „Източен“ – община Пловдив.

П Р О Т О К О Л № 1