Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ