Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Покана за онлайн открита практика на тема "Големият интерактивен екран за малките любопитковци"

Визуализация на видеоклипа в YouTube „Lesson01“Учители:

Зоя Колева и Мария Геориева

Визуализация на видеоклипа в YouTube „Lesson02“ Учители:

Кръстина Тодорова и Силвия Петринска