Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Заповед №ЗРИ-187 гр.Пловдив от 12.05.2015

Във връзка с Констативен акт №19/30.03.2015год. Файлове за изтегляне ZRI-187 ZRI-187 1  

Заповед №ЗРИ-183 гр.Пловдив от 12.05.2015

Във връзка с Констативен акт №20 от 05.03.2015 год. Файлове за изтегляне ZRI-183  

Заповед ЗРИ -158,160,161,162,163,164,167,168,169,170,171,172/23.04.2015 г.

Заповед ЗРИ -158,160,161,162,163,164,167,168,169,170,171,172/23.04.2015г. Файлове за изтегляне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

на основание чл.32 ал.4 от ДОПК съобщението се поставя на електронната страница  

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 32 от ДОПК

На 15.04.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова – Орган по приходите съгласно Заповед № 14 OA 478/27.02.2014 г. на Кмета на Община Пловдив, посетих адрес: гр. Пловдив, ул. Х.Г.Павлов №24, ет.4, ап.12, с цел връчване на Акт за установяване на публично…

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 239 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража Файлове за изтегляне 15.04.2015  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 20

по чл. 57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне konstativen_akt_20  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 14

по чл. 57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне ka_14  

ЗАПОВЕД № ЗРИ- от 68 до 72/05.03.2015 г.

ЗАПОВЕД № ЗРИ- от 68 до 72/05.03.2015г. Файлове за изтегляне 10.03.2015  

район "Източен" -ОБЯВЯВА Свободни места по одобрени схеми, съгласно чл. 56 от ЗУТ

за разполагане на гаражни клетки Файлове за изтегляне OBYaVA