Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

КОНСТАТИВЕН АКТ №55

КОНСТАТИВЕН АКТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT KONSTATIVEN_AKT_1  

КОНСТАТИВЕН АКТ №54

КОНСТАТИВЕН АКТ №54 по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT KONSTATIVEN_AKT_1  

ЗАПОВЕД №ЗРИ-360/09.09.2015 г.

Във връзка с Констативен акт №49/20.08.2015год. Файлове за изтегляне ZAPOVED ZAPOVED 1  

ЗАПОВЕД №ЗРИ-358/09.09.2015 г.

Във връзка с Констативен акт №44/20.08.2015год. Файлове за изтегляне ZAPOVED ZAPOVED 1  

ЗАПОВЕД №ЗРИ-357/09.09.2015 г.

Във връзка с Констативен акт №45/20.08.2015год. Файлове за изтегляне ZAPOVED ZAPOVED 1  

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК Файлове за изтегляне SAOBShtENIE_Na_osnovanie_chl.32_ot_DOPK  

Заповед №ЗРИ-359/09.09.2015 г.

Във връзка с Констативен акт №43/20.08.2015год. Файлове за изтегляне zapoved zapoved 1  

ЗАПОВЕД №ЗРИ-363/09.09.2015 г.

Във връзка с Констативен акт №46/20.08.2015год. Файлове за изтегляне ZAPOVED ZAPOVED 1  

ЗАПОВЕД №ЗРИ-362/09.09.2015 г.

Във връзка с Констативен акт №47/20.08.2015год. Файлове за изтегляне ZAPOVED ZAPOVED 1    

ЗАПОВЕД №ЗРИ-361/09.09.2015 г.

Във връзка с Констативен акт №48/20.08.2015год. Файлове за изтегляне ZAPOVED ZAPOVED 1