Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Детелина" - Пловдив x