Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод„ и „Училищно мляко“ за ДГ "Чайка"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод„ и „Училищно мляко“ за ДГ "Чайка"