Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ изх. No РД-20-89 от 26.03.2020 г. за набиране на предложения за доставка на продукти по Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

ОБЯВЛЕНИЕ изх. No РД-20-89 от 26.03.2020 г. за набиране на предложения за доставка на продукти по Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"