Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

На основание чл. 12, ал.3 и ал.4 от НРППОУТДОДЕГО и чл.8,ал.1 от НРУИРПМОС район "Източен",Община Пловдив

ОБЯВЯВА Свободни места по одобрени схеми за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС в район "Източен"-жк."Дружба",жк. "Ландос".