Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Контативен акт No.7 във връзка с полумасивна едноетажна жилищна постройка - административно определена под No.3, върху имот общинска собственост с идентификатор 56784.525.1006 по КК и КР на СГКК, гр. Пловдив

Контативен акт No.7 във връзка с полумасивна едноетажна жилищна постройка - административно определена под No.3, върху имот общинска собственост с идентификатор 56784.525.1006 по КК и КР на СГКК, гр. Пловдив