Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Контативен акт No.6 във връзка с метален гараж - определен административно под No.2, разположен в ПИ с идентификатор 56784.525.1006 по КК и КР на СГКК, гр. Пловдив

Контативен акт No.6 във връзка с метален гараж - определен административно под No.2, разположен в ПИ с идентификатор 56784.525.1006 по КК и КР на СГКК, гр. Пловдив