Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Контативен акт No.5 във връзка с метален павилион - определен административно под No.1, разположен в ПИ с идентификатор 56784.525.1006 по КК и КР на СГКК, гр. Пловдив

Контативен акт No.5 във връзка с метален павилион - определен административно под No.1, разположен в ПИ с идентификатор 56784.525.1006 по КК и КР на СГКК, гр. Пловдив