Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативни актове No. 90 - 103 по чл.57а ал.2 от ЗУТ