Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативни актове No.87-95 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ