Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативни актове No.33-38 по ЧЛ. 225а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативни актове No.33-38 по ЧЛ. 225а АЛ.2 ОТ ЗУТ