Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативни актове No.131 и 132 по Чл. 225А Аа.2 от ЗУТ