Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативни актове No.121-123 по ЧЛ. 225а АЛ.2 ОТ ЗУТ