Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативни актове No.120-138 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативни актове No.120-138 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ