Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативни актове No.113-119 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативни актове No.113-119 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ