Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

1. Констативен акт N 23

2. Констативен акт N 24

3. Констативен акт N 25

4. Констативен акт N 26

5. Констативен акт N 27

6. Констативен акт N 28

7. Констативен акт N 29

8. Констативен акт N 30