Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН АКТ ОТ №24 ДО 66 ВКЛ./17.08.2016Г.

КОНСТАТИВЕН АКТ

КОНСТАТИВЕН АКТ 24-66