Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт от №111 до № 125 по член 57а, ал.2 от ЗУТ

 1. Констативен акт  №111 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 2. Констативен акт  №112 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 3. Констативен акт  №113 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 4. Констативен акт  №114 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 5. Констативен акт  №115 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 6. Констативен акт  №116 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 7. Констативен акт  №117 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 8. Констативен акт  №118 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 9. Констативен акт  №119 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 10. Констативен акт  №120 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 11. Констативен акт  №121 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 12. Констативен акт  №122 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 13. Констативен акт  №123 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 14. Констативен акт  №124 по член 57а, ал.2 от ЗУТ
 15. Констативен акт  №125 по член 57а, ал.2 от ЗУТ

Констативени актове