Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН АКТ NО.94 ПО ЧЛ.225А АЛ.2 ОТ ЗУТ