Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативни актове No. 60 - 89 по чл.57а ал.2 от ЗУТ