Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен Акт Nо.85 по чл.225а ал.2 от ЗУТ